E-Health is de toekomst van de zorg

Voor het Ministerie van VWS is e-Health heel belangrijk.

Het Ministerie wil dat de zorg zich aanpast aan mensen in plaats van andersom. E-Health maakt dat mogelijk; van kleine slimme apps die je conditie verbeteren tot hulpmiddelen die er voor zorgen dat je niet meer de deur uit hoeft voor contact met je arts, zoals telemonitoring en beeldbepalend.

Het Mininsterie heeft drie doelstellingen:
– In 2019 heeft tenminste 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige Nederlanders directe toegang tot zijn of haar medische gegevens.
– Dan kan 75 procent van de chronisch zieke en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met monitoring op afstand.
– Iedereen die thuiszorg en ondersteuning ontvangt desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.

Om e-Health te stimuleren en de doelstellingen te halen doet de Minister het volgende:
– Het Informatieberaad is opgericht; hier komen alle zorgpartijen bij elkaar om e-HealthKit verder te brengen.
– Ondernemers kunnen bij het Ministerie aankloppen voor een HealthKit deal. Hiermee worden bestaande en goed lopende zorginnovaties verder gebracht dan de enkele instelling.
– Kennisbank van Zorg voor Innoveren; hier kunnen startende ondernemends terecht met vragen over financiering, wet en regelgeving. Hier vind je ook de opschalingsgids vol tips om je innovatie verder te brengen.
– Het Fast Track initiatief ondersteund veelbelovende innovatieve startende ondernemends om hun product of dienst sneller in het zorgprofessional toe te passen. Zowel door financiele ondersteuning als bevorderen van regionale samenwerkingen.
– De nieuwe wet elektronische gegevensuitwisselingen zorgt ervoor dat iedereen in 2019 toegang heeft tot zijn gegevens, zelf gegevens kan toevoegen en kan bepalen wie wel en wie niet toegang heeft.
– Landelijk netwerkverkeer zorginnovatie wordt georganiseerd zodat regionale goede voorbeelden en kennis gedeeld wordt.

November 2016 technologischeontwikkeling.nl